Modele procesów decyzyjnych

20 Fév Modele procesów decyzyjnych

Decyzje grupowe, Jak i indywidualne (a te Ostatnie przede wszystkim) są podejmowane w organizacji a Administracja takową jest. Modelowo powinno być Tak, iż osoby na wyższych szczeblach podejmują decyzje o celach, zaś osoby na niższych o środkach potrzebnych do Osiągnięcia tych celów. Wymogiem jest Panująca Wśród Członków organizacji Wiedza je zgodność co do jej celu. Na proces decyzyjny w organizacji wpływają Takie czynniki Jak m.in: szczególną forma decyzji są decyzje grupowe. Modelowo cechują się tym, iż: MODELE ilościowe à przez słowy kwestie problematyczne określone bardzo obiektywnie, w sposób mierzalny przy użyciu skali ilorazowej Albo przedziałowej. W użyciu powszechnym acteurs także Pod nazwami Kategorie twarde (ilościowe) je Kategorie recepcji (jakościowe). MODELE Matematyczne znajdują szerokie zastosowanie w badaniach operacyjnych i są powodowane rodzajem występuj w nich parametrów. Paramétrie nielosowe wskazują na MODELE déterminministyczne czyli Każda pojedyncza podjęta Decyzja jest przypisywana do jednej wartości funkcji kryterium. Najczęściej Tak kompletuje się wartości funkcji zmiennych decyzyjnych aby dopasowanie ukazywało się jako minimalne (koszty) lub maksymalne (zyski). Gdy nie jest Możliwe określenie wszystkich zmiennych, wówczas proces sprawie się bardziej skomplikowany.

Jest Zatem kilka opcji. Jeśli Jedna ze zmiennych jest parametrem losowym wtedy Mamy ne czynienia z modelem stochastycznym (w którym jest Możliwe wyznaczenie prawdopodobieństwa formalności działań, natomiast Sytuacja odwrotna określana jest mianem warunków niepewności i aucune konstrukcji modeli Strategicznych. W kognitywistyce jest Wiele modeli podejmowania decyzji. Wyróżniamy tu MODELE oparte na własnościach Sieci neuronowych gdzie proces decyzyjny nie jest jawny oraz Procesy decyzyjne formalizujace uświadamiane operacje myślowe prowadzące do decyzji. MODELE kognitywistyczne uwzględniają NP. Wpływ Stanów emocjonalnych, nawyki, fobie, niepewności wynikające z niedostatecznych Informacji, braku wiedzy oraz braku pewności przy wyborze celu decyzji (tzw.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.